VÁLGGAT – VALG 2013
 

Nytt om valgarbeidet

Gáiseguovllu áirasat – Mandatene fra Gáisi

Dás oainnát geat besset Sámediggái min guovllus. NSR oažžu guokte áirasa, BB guokte áirasa, Árja ovtta ja Ovddadusbellodat ovtta.

Her er lista over de nye Sametingsmandatene fra vår område. NSR får to mandater, DNA to, Ájra en og FrP en.

 • NSR: Henrik Olsen, Sandra Márjá West
 • BB/DNA: Lisa-Katrine Mo, Per Mathis Oskal
 • OB/FrP: Aud Helene Marthinsen
 • Árja: Lars Oddmund Sandvik

Válgabohtosat – Valgresultatet

Kilde: Kommunal- og regionaldepartementet

NRK-Sápmi på vår valgvake

Les reportasjen fra valgvaken.

VALGVAKE: Solid

Mii deaivvadit Solidas mánnodaga dii. 20 rájes. Mii čuovvut mielde mo válggain manná. Boađe donge!

Vi treffes på Solid på mandag fra kl 20 og utover. Kom du også!

Valgstand

RSS holder stand i Storgata hver lørdag kl 12-15. Searvva donge! Kom du også!

RSS sádde reivve jienasteddjiide. RSS pakker brev til velgerne.

Báikkálaš válgaprográmma – Lokalt valgprogram:

NSR Gáissi válgabiire / NSR Gáisi valgkrets válgaprográmma/valgprogram

Eanetge válgabiiret válbmejit listtuid – Lister vedtatt i flere valgkretser

Golbma bajimus nama NSR-listtuin / De tre øverste navnene på NSR-listene:

 • Nuortaguovlu/Østre valgkrets NSR-SáB: Beaska Niillas, Christina Henriksen, Lilly Roska
 • Ávjovárre: Aili Kestitalo, Mathis Nilsen Eira, Laila Nystad
 • Davviguovlu/Nordre valgkrets: Silje Karine Muotka, Inger Elin Utsi, Tor Johnny Josefsen
 • Viestarmearra/Vesthavet: Ann-Mari Thomassen, Viktor Inge Paulsen, Nanna Agnethe Thomassen
 • Lulli-Norga/Sør-Norge: Kirsti Guvsam, Anita Ravna, Tor Gunnar Nystad
 • Lullisámi válgabiire/Sørsamisk valgkrets: Thomas Årehn, Aasta Joma Granefjell, Lars Peder Dunfjeld

Valgstyret justerer lista for Gáisi

I følge reglene for valglister skal antall navn på lista ikke være mer enn dobbelt så mange som det er sametingsrepresentanter i kretsen. Nominasjonsmøtet for NSR i Gáisi valgkrets fant for mange gode kandidater, så valgstyret har i møte 24.3 justert lista slik at den nå inneholder 12 navn.

 1. Henrik Olsen, 1970, daglig leder, Kåfjord
 2. Sandra Márjá West, 1990, veiviser/student, Tromsø
 3. Piera Heaika Muotka, 1992, student, Tromsø
 4. Cecilie Grape, 1983, student, Tromsø
 5. Audun Johnsen, 1960, jordbruker, Lyngen
 6. Randi Skum, 1967, reineier/rådgiver, Lenvik
 7. Håkon Eriksen, 1968, rådgiver, Kåfjord
 8. Anne Dalheim, 1949, rådgiver, Storfjord
 9. Sauli Guttorm, 1959, lærer, Tromsø
 10. Synnøve Angell,1955, sykepleier, Tromsø
 11. Rolf Johansen, 1954, lærer, Lyngen
 12. Geir Tommy Pedersen, 1964, jordbruker, Kåfjord

Valgstyret

Valgstyret for NSR i Gáisi valgkrets består av representanter fra tre foreninger: Geir Tommy Pedersen (leder), Marit Myrvoll, Kjellaug Isaksen, Hilde Pedersen og Åge Tobiassen.

Valglista er klar!

Nominasjonsmøtet er avholdt i Gáisi, og her er lista:

 1. Henrik Olsen, 1970, daglig leder, Kåfjord
 2. Sandra Márjá West, 1990, veiviser/student, Tromsø
 3. Piera Heaika Muotka, 1992, student, Tromsø
 4. Cecilie Grape, 1983, student, Tromsø
 5. Audun Johnsen, 1960, jordbruker, Lyngen
 6. Randi Skum, 1967, reineier/rådgiver, Lenvik
 7. Håkon Eriksen, 1968, rådgiver, Kåfjord
 8. Anne Dalheim, 1949, rådgiver, Storfjord
 9. Sauli Guttorm, 1959, lærer, Tromsø
 10. Camilla Brattland, 1980, forsker, Tromsø
 11. Lars Nilsen, 1958, lærer, Kåfjord
 12. Synnøve Angell,1955, sykepleier, Tromsø
 13. Hilde Birgitte Pedersen, 1964, sekretær, Tromsø
 14. Rolf Johansen, 1954, lærer, Lyngen
 15. Geir Tommy Pedersen, 1964, jordbruker, Kåfjord

Nominasjonsmøte 17. mars

Nominasjonsmøtet avholdes i Nordkjosbotn søndag 17. mars kl 17. RSS stiller med 6 representanter på møtet, utregna fra medlemstallet i 2012.

Kom med innspill på kandidater

Valgstyret ber om at lokallagene kommer med innspill på kandidater til sametingslista. Evt. forslag fra medlemmer i Tromsø kan sendes til Marit Myrvoll, fortest mulig.

Utsendinger til nominasjonsmøtet

RSS har på styremøtet 18.2 valgt følgende utsendinger og varaer til nominasjonsmøtet, i nummerert rekkefølge: 1. Marit Myrvoll, 2. Camilla Brattland, 3. Sauli Guttorm, 4. Lene Antonsen, 5. Lill-Tove Fredriksen, 6. Tina Øwre, 7. Hilde Pedersen, 8. Hans-Ragnar Mathisen, 9. Synnøve Angell. Antall delegater blir beregnet ut fra medlemstall i 2012. Alle må ha betalt kontigent for 2013 for å ha stemmerett ved møtet. Valgstyret for kretsen vil komme med et forslag til valgliste, og også med endelig innkalling med tid og sted. Nominasjonsmøtet blir lukka for å få likevekt mellom foreningene i valgkretsen.

Valgstyremøte 10.2.13

Valgstyret holdt møte 10.2 på Vollan gjestestue. Geir-Tommy er valgt som leder av valgstyret. Valglista må sendes seinest 22. mars til NSR sentralt. Nominasjonsmøte er foreslått holdt 17. mars.

Medlemsmøtet 4.12.12 valgte kandidater til valgstyret

RSS kandidater til valgstyret: 1. Marit Myrvoll, 2. Hilde Pedersen, 3. Hans Ragnar Mathisen, 4. Synnøve Angell. De ble utpekt av medlemsmøtet 4.12. Ta kontakt med Marit hvis du har innspill til nominasjonen. Valgstyret har sitt første møte snarest, så snart de andre foreningene i kretsen har valgt sine representanter.

Informasjon om nominasjonsprosessen og valget

Tromsø hører til Gáiseguovllu válgabiire/Gáisi valgkrets, som omfatter kommunene Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Bardu, Lenvik, Berg, Torsken, Tranøy og Sørreisa i Troms fylke.

Hvor mange representanter som skal velges fra hver valgkrets avhenger av antall innmeldte i Sametingets valgmanntall pr. 30. juni i det år det sist ble avholdt kommunestyre- og fylkestingsvalg. Vår valgkrets har nå 6 representanter på Samtinget, tre av dem fra NSR. Andre foreninger i valgkretsen er Gáivuona NSR, Moskavuona NSR og Senja NSR.

Nå starter vi på en ny nominasjonsprosess. Her er informasjon og dokumenter i den forbindelse:

 • Valgstyret fungerer som nominasjonskomite og skal arrangere nominasjonsmøte og ellers sørge for annonsering, valgmøter osv. og fungerer fram til neste valg. Se § 13 i NSRs vedtekter.
 • Valgstyret bestemmer om nominasjonsmøtet blir et åpent møte for alle medlemmer i kretsen, eller om det blir et lukket møte med representanter for alle foreningene, i forhold til medlemstall. Frist for innsending av valglista er i mars 2013.
 • NSRs regler for listearbeid er et viktig dokument på nominasjonsmøtet.
 • Valgstyret har også ansvaret for utarbeiding av valgprogram, men her kan vi alle komme med innspill. Hva er din hjertesak?
 • Innmelding i sametingsmanntallet
 • I valgkamparbeidet er vi alle med.

Informasjon fra siste valg:

 • Kretsens NSR-representanter på Sametinget: Geir Tommy Pedersen, Randi Skum, Rolf Johansen
 • Her er hele valglista for 2009
 • 12 punkter som NSRs representanter for Gáisi valgkrets vil jobbe for 2009-13.
 • Her er annen informasjon fra valget i 2009
 
 
© 2013 – Tromsø Sameforening - NSR
Webredaktør: Lene Antonsen
 
Ruoktot – Hjem
Searvva! – Bli medlem!
Beavdegirjjit – Referater
Liŋkkat – Lenker
NSR
RSS birra – Om RSS
Lágat jnv. – Lover ol.
Válggat – Valg 2017
 
 
Tromsø Sameforening - NSR
Adresse: Postboks 451
9255 Tromsø
Org. nr.: 981270215

Kontakt oss: post@tromsosameforening.no