SÁMI VIESSU – SAMISK HUS
 

Årsmøteuttalelse fra RSS årsmøte 20.03.2014

Samisk hus i Tromsø

Årsmøtet i Tromsø sameforening / Romssa Sámi Searvi - NSR har på årsmøtet den 20.03.2014 diskutert veien videre for et Samisk hus i Tromsø. Ved Sametingsvalget i 2013 gikk NSR i Gáisi valgkrets til valg på å jobbe for et Samisk hus i Tromsø. Dette er også et av punktene i den nye samarbeidsavtalen mellom Tromsø kommune og Sametinget. Oslo er så langt den eneste byen med et Samisk hus. Ellers finnes mange samiske språk- og kultursentre i samiske bygder og kommuner rundt omkring i landet. Hvordan ser så ideen om et Samisk hus i Tromsø ut?

Tromsø sameforening tok opp ideen om et samisk “kultur- og miljøhus” allerede i et kulturpolitisk program i 1987. Her ble det pekt på at Tromsø som et sentralt utdanningssted, et kulturelt sentrum for landsdelen og et viktig turistmål, bør ha mye å tjene på å gi et presentabelt bilde av byens samiske historie og kultur, og ikke minst dagens levende samiske kulturliv.

Siden da har sameforeninga på ulike måter holdt saken varm, og selv initiert ulike typer samiske møteplasser i byen, med kursvirksomhet og ikke minst faste barnesamlinger gjennom hele 90-tallet. På 2000-tallet blei disse samlingene avløst av Samisk foreldrenettverk sine arrangement. Sameforeningas lørdagskafe har vært arrangert i over 30 år. Arctic Gallery i Grønnegata fungerte en stund som en samisk møteplass med kunstutstillinger og kafé, og en lang periode blei den drevet av sameforeninga. Dette ble imidlertid for arbeidskrevende for ei lita forening. Andre samiske lag og foreninger har også arrangert samiske møteplasser på ulike måter. Alle disse ulike møteplassene og initiativene har imidlertid en ting felles: de har vært arrangert av frivillige på ulike steder i Tromsø og har manglet koordinering.

Midnight Sun Marathon’s arrangementer under paraplyen Samisk uke har etablert seg som en happening som kommunen er stolt av. Tromsø kommune har et samisk språksenter og kommunen har inngått en samarbeidsavtale med Sametinget. Flere og flere etterspør hvor de kan oppleve samisk språk og kultur. Et Samisk hus kan ikke minst være av interesse i forbindelse med økende turisme, særlig vinterturisme, i Tromsø-området. Før det sittende byrådet kom på banen satt sameforeninga i et utvalg for opprettelse av et Samisk hus i Tromsø. Etter at samarbeidsavtalen mellom kommunen og Sametinget kom på plass har det imidlertid vært stille. Vi ønsker nå å fylle denne stillheten med innhold.

Hva er så behovene til samiske miljøer i Tromsø? Under Samisk uke arrangerte Tromsø sameforening en paneldebatt om veien videre for Samisk hus i Tromsø. Deltagerne pekte på helt basale behov på tvers av politiske skillelinjer, stedstilhørighet og generasjoner: en sosial møteplass, lokaler som egner seg for møter og kursvirksomhet, informasjon om samisktalende tjenester etc. På lengre sikt så deltagerne for seg et helt hus med mulighet for å leie av kontor (f.eks. for samiske bedrifter og organisasjoner, Sametinget, kunstnere, osv), samling av forskjellige tjenester, en kafé med utsalg av lokal duodji og andre produkter. På møtet oppfordret Sametinget til å sende en søknad med oversikt over behov og planer for en samisk møteplass i byen. Tromsø sameforening vil gjerne ta initiativ til et slikt prosjekt, i samarbeid med andre samiske miljøer og Tromsø kommune. Vi mener at det nå er på tide å realisere planene som har modnet i over 30 år om et Samisk hus i Tromsø. Er kommunen og byens befolkning klar for det samme?

Ruoktot – Hjem
Searvva! – Bli medlem!
Beavdegirjjit – Referater
Liŋkkat – Lenker
NSR
RSS birra – Om RSS
Arkiiva – Arkiv
 
 
Tromsø Sameforening - NSR
Adresse: Postboks 451
9255 Tromsø
Org. nr.: 981270215

Kontakt oss: post@tromsosameforening.no
 
 
 
© 2014 – Tromsø Sameforening - NSR
Webredaktør: Lene Antonsen