RSS HISTORIE
 

Notater fra RSS historie, henta fra protokoller etc. Forhåpentligvis blir det mer komplett etterhvert. Ta kontakt med Lene hvis du har gamle årsberetninger, bilder etc. Vi satser på å få mer kjøtt på beina, ikke minst fram mot vårt 50 års jubileum.

 

 • 1969:
  På et møte 17. januar på Tromsø Museum ble det gjort vedtak om å stifte RSS, som det femte lokalllaget av NSR. Initiativtakerne var Nils Jernsletten, Iver Jåks og Katrine Johnsen. Det ble valgt et interimstyre, med tillegg av Erling Hirsti.
 • 1970
  • Leder:
 • 1971
  • Leder:
 • 1972
  • Leder:
 • 1973
  • Leder:
 • 1974
  • Leder:
 • 1975
  • Leder:
 • 1976
  • Leder:
 • 1977
  • Leder:
 • 1978
  • Leder:
 • 1979
  • Leder: Svein Roald Nystø
  • RSS hadde 5 underkomiteer: Nærings- og sosialpolitisk, Samepolitisk, Avis- og informasjon, Økonomi og Kultur
  • 6 medlemsmøter, en temakveld, to fester
  • Arbeid med fylkeskulturplanen
  • Kurs: Samisk- og journalistkurs, Skinnsømkurs
  • Kontor, men hvor?
  • Finnes: Årsmelding del1 Årsmelding del2 Årsmelding del3
 • 1980
 • 1981
  • Leder: Reidar Erke
  • Underkomiteer: Huskomite, Foreldreutvalg, Studieutvalg, Komite for å lage bakgrunnstoff om RSS, Sportsutvalg
  • Styremøter annenhver uke, medlemsmøte hver måned, treff hver lørdag, temakvelder, to fester.
  • Kontor flyttet fra 1. til 3. etasje i Bankgt. 1
  • Innkjøp av kunst av Rose-Marie Huvva
  • Alta-saka dominerte
  • 4 duodjikurs, fotokurs, samiskkurs
  • Barnetreff
  • Arbeid for samiskundervisning i Tromsø
  • Finnes: Årsmelding
 • 1982
 • 1983
  • Leder:
  • Samisk kulturuke 31.10-5.11: Debattmøte, barneprogram, fortelleraften, samer i Alaska, litteraturkveld og kosert i Fokus kino med Ann-Jorid Henriksen, Ammun Johnskareng, Mathis Hætta, Mari Boine Persen, Ingrid Tapio, Sverre Porsanger, Hjalmar Johnsen, og fest
  • Oppstart av samisk barnehage, les Kirsten Alette sin fortelling
  • Finnes: Rapport kulturuka
 • 1984
  • Leder:
  • RSS arrangerte Urbefolkningsdager 84 Les
 • 1985
  • Leder:
 • 1986
  • Leder:
 • 1987
  • Leder:
  • Kulturpolitisk program for RSS, med forslag om at kommunen overtar drift av den samisk barnehagen, samiskundervisning 1., 2. og fremmedspråk i grunnskolen, samisk tolk innafor helsestell og samisk kulturhus
  • Finnes: RSS kulturpolitisk program
 • 1988
  • Leder:
 • 1989
  • Leder: Regnor Jernsletten?
  • RSS arrangerte Seminar om samiske stedsnavn på Tromsø Museum
  • Studieutvalg og Skolekomite
  • Sametingsvalg: Nils Jernsletten innvalgt fra RSS
  • Finnes: Årsmøteprotokoll
 • 1990
  • Leder: Hans Ragnar Mathisen
  • Leie av kontorlokale i 5. etasje i Austadbygget fra 1.5. SÁNS medleier fra september
  • Studieutvalg, Skolekomite, huskomite, kontorkomite, WCIP-komite, kulturminneseminarkomite...
  • 7 medlemsmøter/temakvelder, 22 lørdagskafeer
  • RSS arrangerte Seminar om samiske kulturminner i Skibotn 28-30.9. i samarbeid med Tromsø Museum
  • NSR avholdt ungdomsseminar i Tromsø 5-11.5.90
  • RSS var vertskap for WCIP, og arrangerte sidearrangementer med gjester fra Nagaland og Baffin Island, og med stand hver dag under konferansen
  • Finnes: Årsmøteprotokoll, styremøtereferater, Årsmelding
 • 1991
  • Leder: Raimo Valle
  • Studieutvalg, Skolekomite, Huskomite
  • Handboka for Samisk stedsnavn og kulturminner blir gitt ut
  • kontor i Austadbygget avvikles pga at det blir for dyrt
  • RSS holdt konsert med Marit Hætta Øverli med flere 29. mai
  • 2 medlemsmøter, en temakveld, lørdagskafeer
  • 5 språkkurs, 2 duodjikurs, lotteri
  • fest på Paletten, med konsert med Marit Hætta Øverli og Iska Samuel Hætta med Sagitarius
  • SANS lagt ned?
  • Finnes: Årsmøteprotokoll, styremøtereferater, Årsmelding
 • 1992
  • Leder: Kyrill Aira
  • Ekstraordinært årsmøte for å velge leder og delegater til NSRs landsmøte
  • Ekstraordinært årsmøte 2 for å velge varamedlem til styret
  • 3 medlemsmøter og 2 temakvelder, ingen kurs, lørdagskafe
  • 2 fester på Panorama kafe, en medlemsfest
  • Studieutvalg, Skolekomite, Huskomite
  • Nytt kontor ved Troms Folkemuseum: Sandnesstua fra 20. juli
  • Årsmøtet vedtok å starte arbeidet med å få til tolketjeneste ved RiTø
  • Mari Boine fikk Ole Vig-prisen 22.5.92 etter forslag fra RSS
  • Fellesmarkering mot Columbus-jubileet
  • Vedtak om medlemsskap i SÁNS
  • Ingen kurs
  • Finnes: Årsmøteprotokoll, styremøtereferater, Årsmelding
 • 1993
  • Leder: Sven Roald Nystø
  • Studieutvalg, Skolekomite, Huskomite, pluss utvalg for å foreslå samiske stedsnavn på statens kartverks kart innafor kommunen.
  • Årsmøtet starter arbeid for å få opprettet stilling som konsulent i samisk spørsmål og samepolitiske utvalg i Troms fylkeskommune
  • 3 medlemsmøter
  • kurs i sameregionspørmål, språkkurs
  • Urfolkningsåret med kulturarrangement i forbindelse med urbefolkningskonferansen 15-18.11
  • Initiativ for utarbeiding av handelingsplan for samisk kutlur og næring i Tromsø kommune
  • Sametingsvalg: Sven Roald Nystø innvalgt fra RSS
  • Finnes: Årsmøteprotokoll, styremøtereferater, korrespondanse, medlemsmøteprotokoll, Årsmelding
 • 1994
  • Leder: Martin Urheim
  • Komiteer nedlagt
  • Oppnevnt arbeidsgruppe for handlingsplan for samisk kultur og næring i Tromsø-området, og for RSS byjubileumskomite, og fortsettelse av utvalg for å foreslå samiske stedsnavn på statens kartverks kart innafor kommunen.
  • Jubileumsfest på Kysten.
  • Tromsø 200 år
  • 3 medlemsmøter
  • Lokale i Grønnegata 32
  • 2 samiskkurs, pluss oppstart av 2.Dessuten kurset "Sameregionen"
  • Finnes: Årsmøteprotokoll Årsmøteuttalelser, medlemsmøteprotokoll, Årsmelding, styremøtereferater
 • 1995
  • Leder: Dagny Biti Green
  • 3 medlemsmøter, pluss utvidet delegatmøte
  • 2 duodjikurs
  • fest på Kystkafeen, høstfest på Kulturkafeen
  • Utvalg for barnesamlinger oppretta, det ble arrangert 4 barnesamlinger
  • Flyttet fra Grønnegt 32 til Grønnegt 23
  • Samiskundervisning ved Tromsø-skolene opphørt
  • arbeid med Handlingsplan for samisk kultur og næring i Tromsø, forprosjekt juni-oktober
  • Innleding av samarbeid med sameforeninga i Rovaniemi om informasjonssenter for urfolkssprørsmål
  • Finnes: Årsmøteprotokoll, styremøtereferater, medlemsmøteprotokoll, Årsmelding
 • 1996
  • Leder: Håkon Eriksen
  • 3 medlemsmøter
  • Utvalg for barnesamlinger
  • Grønnegt. 23, fra april har RSS også leid Arctic Gallery
  • Handlingsplan for samisk kultur og næring i Tromsø, arbeidet fortsetter
  • Krav om opprettelse av samisk grunnskolekrets i kommunen
  • Forprosjekt for informasjonssenter for urfolkssenter
  • NSRs bypolitiske program
  • Barnesamlinger
  • Finnes: Årsmøteprotokoll, styremøtereferater, medlemsmøteprotokoll, årsmelding
 • 1997
  • Leder: Håkon Eriksen
  • 3 medlemsmøter
  • RSS arrangerte Wimme-konsert 6.2.97
  • Arbeid for å få dannet samisk skolekrets, Samisk foreldreforening danna
  • Barnesamlinger
  • leie av Arctic Gallery, flere kunstutstillinger
  • Valgår: Svein Roald Nystø øverst på lista
  • Nana – International Festival of Indigeous Culture
  • Finnes: Årsmelding, årsmøteprotokoll, styremøtereferater, medlemsmøteprotokoll
 • 1998
  • Leder: Else Grete Broderstad
  • 4 medlemsmøter
  • 4 duodjikurs, 2 språkkurs, kurs i rettighetsspørsmål
  • Urfolksdager ble arrangert i Tromsø
  • RSS avholdt kunstutstilling mai-juni på Arctic gallery
  • Høstfest på Løkta
  • Barnesamlinger
  • Initiativ for å få flere barnehageplasser
  • Finnes: Årsmøteprotokoll, Årsmelding, styremøtereferater, medlemsmøteprotokoll
 • 1999
  • Leder: Else Grete Broderstad
  • Årsmøteuttalelse til Samerettsutvalgets utredning
  • Kurs i samerettsutvalgets arbeid
  • Seminar: "Samiske rettighetsområder" publikasjon
  • Oppstart av Dihtosis 30.12.1998
  • 3 medlemsmøter, jubileumsarrangement på Mack-kjelleren, Nyttårsfest, Julemesse, kunstutstilling
  • barnesamlinger
  • Kunstutstillinger
  • Uttalse om det samiske Tromsø må med i kommunens plansystem
  • Finnes: Årsmelding, årsmøteprotokoll, styremøtereferater, medlemsmøteprotokoll
 • 2000
  • Leder: Silje Muotka, Ruth Biti overtok
  • Grønnegata 23
  • Dihtosis nedlagt
  • 4 medlemsmøter, en fest, forsøk med internettside
  • Barnesamlinger
  • nana-festivalen, m. Buffy Sainte Marie
  • Oppstart av arbeid med forprosjekt om Tromsø som inernasjonal urfolksby
  • Finnes: Årsmøteprotokoll, årsmelding, styremøtereferater, medlemsmøteprotokoll
 • 2001
  • Leder: Vivi Pedersen
  • flyttet til mindre kontor i Grønnegt. 23
  • 1 medlemsmøte, julebord
  • nana-festivalen
  • NSR holdt landsmøte i Tromsø
  • barnesamlinger, men færre utover høsten
  • Forprosjekt om Tromsø som internasjonal urfolksby
  • Valgår
  • Finnes: Årsmøteprotokoll, årsmelding, styremøtereferater, medlemsmøteprotokoll
 • 2002
 • 2003
  • Leder: Martin Urheim
  • kontor sagt opp fra 1.5.03
  • 2 medlemsmøter, jubileumsfest med SSSR, konsert med Transjoik under nana-festivalen, julebord med SSSR
  • nana-festivalen
  • Ingen kurs
  • Arbeidet for ny samisk barnehage i Tromsø
  • Finnes: Årsmelding, årsmøteprotokoll, noen styremøtereferater, medlemsmøteprotokoll
 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
  • Leder: Anita Lervoll
  • Arrangerte åpent infomøte om samerettsutvalget II
  • Arrangerte konsert 9.2 med Johan Kitti band, sammen med SSSR og Riddu Riđđu
  • Arrangerte konsert 6.10 med Tiina Sanila, sammen med SSSR og Riddu Riđđu Les
  • Kurs i gammebygging
  • Julebord på Driv sammen med SSSR
  • Finnes: Årsmelding
 • 2008
  • Leder: Martin Rimpi
  • Ingen medlemsmøter
  • Finnes: Årsmelding
 • 2009
  • Leder: Martin Rimpi
  • Ingen medlemsmøter
  • Planlegging av jubileumsfest
  • Valgår: Geir-Tommy Pedersen innvalgt på Sametinget fra RSS.
  • Årsmelding
 • 2010
  • Leder: Gøran Lind
  • Ingen medlemsmøter, men mange lørdagskafeer.
  • Jubileumsfeiring på Ølhallen, med Ann-Mari Andersen
  • RSS fikk hjemmeside
  • Se arkiv på hjemmeside
  • Finnes: Årsmelding
 • 2011
 • 2012
 • 2013
  • Leder: Sauli Guttorm
  • Kurs i frynsing og koftesøm
  • Ingen medlemsmøter, men RSS arrangerte åpen paneldebatt om samisk hus i Tromsø
  • Julebord sammen med SSSR
  • Valgår: RSS fikk 2 representanter til Sametinget: Sandra Márjá West og Piera Heaika Muotka.
  • Lørdagskafeer og valgstand
  • Se arkiv på hjemmeside
  • Finnes: styremøtereferater
Ruoktot – Hjem
Searvva! – Bli medlem!
Beavdegirjjit – Referater
Liŋkkat – Lenker
NSR
RSS birra – Om RSS
Arkiiva – Arkiv
 
Hovedsiden
 
 
Tromsø Sameforening - NSR
Adresse: Postboks 451
9255 Tromsø
Org. nr.: 981270215

Kontakt oss: post@tromsosameforening.no
 
 
 
© 2015 – Tromsø Sameforening - NSR
Webredaktør: Lene Antonsen